[PL/EU] DRAGON Genesis 2

[PL/EU] DRAGON Genesis 2
Server Information
Address 188.68.248.25:27025
Hostname [PL/EU] 17.02 DRAGON X5 Epic/Steam SHOP/KIT - (v357.4)
Status Checked <1 minute ago / Online 1 day ago
Players 0 / 70
Location Poland
Version 357.4
Platform Windows
Map Gen2
Registered by Szakal4687
Registered since November 27th, 2022 10:25 PM EST
Last update February 17th, 2023 10:33 AM EST
Tag(s) Community Crosshair First Person PvE PvP Roleplay Third Person Vanilla Vote Rewards

Share This Server

Discord Server

Statistics
Uptime
Vote(s) 5
Rank 880
Score 7
Favorited 0

Share This Server

About This Server

PL

Wipe serwera 17.02.2023
Dragon przedstawia Map Cluster o nazwie [PL/EU] DRAGON
(serwer bez modów,używamy plugins)

Ragnarok steam://connect/188.68.248.25:27015
The Island steam://connect/188.68.248.25:27016
The Center steam://connect/188.68.248.25:27017
Fjordur steam://connect/188.68.248.25:27018
Valguero steam://connect/188.68.248.25:27019
Extinction steam://connect/188.68.248.25:27020
Crystal Isles steam://connect/188.68.248.25:27022
Aberration steam://connect/188.68.248.25:27023
Genesis 1 steam://connect/188.68.248.25:27024
Genesis 2 steam://connect/188.68.248.25:27025
Lost Island steam://connect/188.68.248.25:27026

W tym dopracowany sklep, zestawy startowe, kupno dinka z innych map,
orp i dodatkowo ochrona nowego gracza na 72 godz. tylko na struktury.
Nasze łupy (dropy,zrzuty) są doskonałej jakości,
zostały zmodernizowane dla graczy nie pośiadających wszystkich Map,
a to co w nich znajdziesz mile ciebie zaskoczy.

Chodzisz do PRACY, SZKOŁY i lubisz grać PVP mamy na to sposób:

PvP - codzienie od 18.00 do 22.00 a od piątku godz. 19:00 do niedzieli do godziny 19:00 w trakcie którego dozwolone są raidy,
stawianie fobów jak i wszystkie elementy PvP.

PvE - Struktury są niezniszczalne przez innych graczy, lecz zabijanie graczy i dinków jest nadal aktywne

Podczas przechodzenia pomiędzy trybem PVP i PVE będzie wyświetlany komunikat na czacie i nie wymaga restartu serwera

Konfiguracja serwera
• Tryb gry:PvP-PvE
• Maksymalny poziom gracza: 110
• Maks. dziki dinozaur 150 (Tek 180, Wyvern 190)
• Wielkość plemienia: 6
• Dinozaury w plemieniu: 300
• Exp: x2
• Weight: x2
• Taming: x5
• Farming: x5
• Breeding: x30
• Turret limit: 150
• Shop
• Kity startowe/do farmy/ptera dla każdego
• Automatyczne engramy podstawowe
• Nieograniczone czyszczenie umysłu (mindwipes)
• Widok: 3 i 1 osoba
• Lokalizacja na mapie
• Ochrona ORP
• Głosowanie na serwery
• Ochrona struktur nowego gracza
• System punktów za gre
• Teleport
• Liczba graczy
• Item collector


PREMIUM
VIP 50 zł
-pkty za czas gry 40 na 15 min
-nowe kity

SVIP 70 zł
-pkty za czas gry 60 na 15 min
-nowe kity

Dragon 100 zł
-pkty za czas gry 100 na 15 min
-nowe kity
-dodatkowe opcje na discord

EU

Server wipe 12/10/2022
Dragon presents a Map Cluster called [PL/EU] DRAGON
(server without mods, we use plugins)

Ragnarok steam://connect/188.68.248.25:27015
The Island steam://connect/188.68.248.25:27016
The Center steam://connect/188.68.248.25:27017
Fjordur steam://connect/188.68.248.25:27018
Valguero steam://connect/188.68.248.25:27019
Extinction steam://connect/188.68.248.25:27020
Crystal Isles steam://connect/188.68.248.25:27022
Aberration steam://connect/188.68.248.25:27023
Genesis 1 steam://connect/188.68.248.25:27024
Genesis 2 steam://connect/188.68.248.25:27025
Lost Island steam://connect/188.68.248.25:27026

Including a polished shop, starter kits, buying a dino from other maps,
orp and additional new player protection for 72 hours. only on structures.
Our loot (drops, airdrops) are of excellent quality,
have been updated for players who don't own all Maps
and what you will find in them will pleasantly surprise you.

You go to WORK, SCHOOL and you like to play PVP we have a way to do it:

PvP - daily from 18.00 to 22.00 and from Friday at 19:00 to Sunday until 19:00 during which raids are allowed,
placing fobs as well as all PvP elements.

PvE - Structures are indestructible by other players, but killing players and dinks is still active

A chat message will be displayed when switching between PVP and PVE mode and does not require a server restart

Server configuration
• Game Mode:PvP-PvE
• Maximum player level: 110
• Max Wild Dinosaur 150 (Tek 180, Wyvern 190)
• Tribe size: 6
• Tribe Dinosaurs: 300
• Exp: x2
• Weight: x2
• Taming: x5
• Farming: x5
• Breeding: x30
• Turret limit: 150
• shop
• Starter/farm/ptera kits for everyone
• Automatic base engrams
• Unlimited Mind Wipes
• View: 3rd and 1st person
• Map location
• ORP protection
• Server voting
• Protection of new player structures
• Game point system
• Teleporter
• Number of players
• Item collector


PREMIUM
VIP PLN 50
- points for playing time 40 per 15 minutes
- new kits

VIP 70 PLN
- points for playing time 60 per 15 minutes
- new kits

Dragon PLN 100
- points for playing time 100 per 15 minutes
- new kits
-additional options on discord

Other Servers

Rank Server Players Status Tags
540
[PL/EU] DRAGON Fjordur
0 / 70 Community Crosshair First Person PvE PvP Roleplay Third Person Vanilla Vote Rewards
593
[PL/EU] DRAGON The Center
0 / 70 Community Crosshair First Person PvE PvP Roleplay The Center Third Person Vanilla Vote Rewards
696
[PL/EU] DRAGON Ragnarok
0 / 70 Community Crosshair First Person PvE PvP Ragnarok Roleplay Third Person Vanilla Vote Rewards
754
[PL/EU] DRAGON Crystal Isles
0 / 70 Community Crosshair First Person PvE PvP Roleplay Third Person Vanilla Vote Rewards
1788
[PL/EU] DRAGON Aberration
0 / 70 Aberration Community Crosshair First Person PvE PvP Roleplay Third Person Vanilla Vote Rewards
1789
[PL/EU] DRAGON Genesis
0 / 70 Community Crosshair First Person Genesis PvE PvP Roleplay Third Person Vanilla Vote Rewards
8979
[PL/EU] DRAGON The Island
0 / 70 Community Crosshair First Person PvE PvP Roleplay The Island Third Person Vanilla Vote Rewards
9025
[PL/EU] DRAGON Lost Island
0 / 70 Community Crosshair First Person PvE PvP Roleplay Third Person Vanilla Vote Rewards