HopeLand - Ark PVE Cluster

                            [PL][PVE] HopeLand [S+][Cross]


      Server settings / Ustawienia:
                              Experience / Doświadczenie:   x2
                              Taming        / Oswajanie:             x7
                              Harvesting / Zbieranie:              x2

                              MaxDinoLevel                       / Max poziom dzikich dino:            240
                              MaxTekDinoLevel                / Max poziom tek dino:                    288
                              DifficultyOffset                     / Poziom trudności:                            x1
                              OverrideOfficialDifficulty / Nadpisany poziom trudności:     x8

                              Mating interval           / Rozmnażanie:                            x0.09 (1:30h-3:30h cooldown)
                              Egg hatch speed        / Wykluwanie jaj:                         x6
                              Baby mature speed   / Dorastanie:                                 x8
                              Cuddle interval           / Odstęp czasowy imprintu:   x0.2
                              Crop growth speed  / Wzrost upraw:                           x3
                              Supply drop quality  / Jakoś zrzutów/skrzynek:       x1.6

                              Player per-level stats increased   /  Zwiększone statystyki gracza
                              Map cross chat                                  /  Czat między mapowy
                              Decay disabled                                  /  Rozkład struktur wyłączony
                              Offline protection enabled           /  Włączona ochrona offline


      Additional info / Dodatkowe informacje:
                              Tribut/element transfer                  / Przenoszenie trofeów/elementu między mapami
                              Crafting skill potion                        / Miksturka z bonusem do wytwarzania
                              Intake water anywhere on map / Pobieraj wodę z dowolnego miejsca na mapie
                              Structure collision disabled         / Wyłączona kolizja struktur
                              Various weekend events               / Różnego rodzaju weekendowe eventy
                              Kit start - F2 in game                     / Pakiet startowy - F2 w grze
                              Server shop - F2 in game            / Sklep serwerowy - F2 w grze:
                                    -activity points                                   - punkty za aktywność 50pkt/30min)
                                    -vote points                                         - punkty za głosowanie 50pkt/1vote)


      Mods & Discord:
                              MODS collection
                              DISCORD

About
Players 5 / 510
Website https://discord.gg/qb26PRrsuZ
Registered by HopeLand
Registered since January 5th, 2023 09:57 PM EST
Last update April 20th, 2024 06:56 AM EST

Servers

Rank Server Players Status Tags
94
4 / 30 Modded PvE Survival Evolved Vote Rewards
97
0 / 30 Modded PvE Survival Evolved Vote Rewards
107
0 / 30 Modded PvE Ragnarok Survival Evolved Vote Rewards
112
0 / 50 Modded PvE Survival Ascended Third Person Vote Rewards
135
0 / 50 Modded PvE Survival Ascended Third Person Vote Rewards
145
0 / 50 Modded PvE Survival Ascended Third Person Vote Rewards
300
1 / 30 Modded PvE Survival Evolved Vote Rewards
418
0 / 30 Modded PvE Survival Evolved The Island Third Person Vote Rewards
488
0 / 30 Extinction Modded PvE Survival Evolved Third Person Vote Rewards
1243
0 / 30 Aberration Modded PvE Survival Evolved Third Person Vote Rewards
1244
0 / 30 Genesis Modded PvE Survival Evolved Third Person Vote Rewards
1253
0 / 30 Modded PvE Survival Evolved Vote Rewards
1259
0 / 30 Modded PvE Scorched Earth Survival Evolved Third Person Vote Rewards
1433
0 / 30 Modded PvE Survival Evolved Vote Rewards
1467
0 / 30 Modded PvE Survival Evolved Third Person Valguero Vote Rewards