[PL][PVE] HopeLand [Fjordur][S+][Cross]

[PL][PVE] HopeLand [Fjordur][S+][Cross]
Server Information
Address 91.222.161.86:7717
Hostname [PL][PVE] HopeLand [Fjordur][S+][Cross] - (v358.24)
Status Checked 2 minutes ago
Players 1 / 30
Location Poland
Version 358.24
Platform Windows
Map Fjordur
Website https://discord.gg/qb26PRrsuZ
Group HopeLand - Ark PVE Cluster (ASA / ASE)
Registered by HopeLand
Registered since December 23rd, 2022 04:44 AM EST
Last update April 17th, 2024 02:44 AM EST
Tag(s) Modded PvE Survival Evolved Vote Rewards

Discord Server

Statistics
Uptime
Vote(s) 301
Rank 65
Score 479
Favorited 6
Discussion(s) 1

About This Server

                            [PL][PVE] HopeLand [Fjordur][S+][Cross]

                                                             Server IP:
                                          91.222.161.86:27507


      Server settings / Ustawienia:
                              Experience / Doświadczenie:   x2
                              Taming        / Oswajanie:             x7
                              Harvesting / Zbieranie:              x2

                              MaxDinoLevel                       / Max poziom dzikich dino:            240
                              MaxTekDinoLevel                / Max poziom tek dino:                    288
                              DifficultyOffset                     / Poziom trudności:                            x1
                              OverrideOfficialDifficulty / Nadpisany poziom trudności:     x8

                              Mating interval           / Rozmnażanie:                            x0.09 (1:30h-3:30h cooldown)
                              Egg hatch speed        / Wykluwanie jaj:                         x6
                              Baby mature speed   / Dorastanie:                                 x8
                              Cuddle interval           / Odstęp czasowy imprintu:   x0.2
                              Crop growth speed  / Wzrost upraw:                           x3
                              Supply drop quality  / Jakoś zrzutów/skrzynek:       x1.6

                              Player per-level stats increased   /  Zwiększone statystyki gracza
                              Map cross chat                                  /  Czat między mapowy
                              Decay disabled                                  /  Rozkład struktur wyłączony
                              Offline protection enabled           /  Włączona ochrona offline


      Additional info / Dodatkowe informacje:
                              Tribut/element transfer                  / Przenoszenie trofeów/elementu między mapami
                              Crafting skill potion                        / Miksturka z bonusem do wytwarzania
                              Intake water anywhere on map / Pobieraj wodę z dowolnego miejsca na mapie
                              Structure collision disabled         / Wyłączona kolizja struktur
                              Various weekend events               / Różnego rodzaju weekendowe eventy
                              Kit start - F2 in game                     / Pakiet startowy - F2 w grze
                              Server shop - F2 in game            / Sklep serwerowy - F2 w grze:
                                    -activity points                                   - punkty za aktywność 50pkt/30min)
                                    -vote points                                         - punkty za głosowanie 50pkt/1vote)


      Mods & Discord:
                              MODS collection
                              DISCORD

1 Online Players

KserweX

Other Servers

Rank Server Players Status Tags
67
0 / 30 Modded PvE Survival Evolved Vote Rewards
68
0 / 30 Modded PvE Ragnarok Survival Evolved Vote Rewards
126
0 / 30 Modded PvE Survival Ascended Third Person Vote Rewards
128
0 / 30 Modded PvE Survival Ascended Third Person Vote Rewards
159
0 / 30 Modded PvE Survival Ascended Third Person Vote Rewards
236
0 / 30 Modded PvE Survival Ascended Third Person Vote Rewards
596
0 / 30 Extinction Modded PvE Survival Evolved Third Person Vote Rewards
597
0 / 30 Modded PvE Survival Evolved Vote Rewards
655
0 / 30 Modded PvE Survival Evolved The Island Third Person Vote Rewards
710
0 / 30 Genesis Modded PvE Survival Evolved Third Person Vote Rewards
901
0 / 30 Modded PvE Survival Evolved Vote Rewards
1243
0 / 30 Aberration Modded PvE Survival Evolved Third Person Vote Rewards
1257
0 / 30 Modded PvE Scorched Earth Survival Evolved Third Person Vote Rewards
2271
0 / 30 Modded PvE Survival Evolved Vote Rewards