Jurský Svět (CZ) Steam / Epic / Xbox / PS5

⦁ Nastavení PvE serveru:
⦁ --------------------------
⦁ Exp 1x, Harvest 1x, Taming 5x, Dino Harvest 5x, Stack 5x, Výchova dinu 8x, max. lvl. divokých Dinu je 150, Tek Dinu 180, Wyveren a Rock Draku 190.
⦁ Obtížnost: Difficulty 1, Difficulty Offset 5 a Loot Scale až 500 %. Střední obtížnost, kdy se tvorové spawnují na úrovni 5 - 150lv, Wyverny, Rock Draci a Tek Dinové, kteří mohou dosáhnout levelu až lv. 190, s výjimkou jeskynních Dinu až lv. 450, kteří nejdou většinou ochočit.
⦁ Ochočený Dinové mohou mít maximální úroveň 450. Gamma vypla pro lepší požitek z hraní a použití osvětlení, ohně, svítících Dinu atd. Mlha zaplá. Odstraněna kolize struktur s texturou (při stavbě).
⦁ Server je určen spíš pro hráče, co si hru rádi užijí hrají v klidu a za ničím se nehoní. Výchova běžných dinu 3-8 hodin Rex cca 9hod. quetzal cca 13hod. Gigant cca 26hodin jinak čas mezi imprinty cca 1:0Hod.
⦁ --------------------------
⦁ Nastavení map:
⦁ --------------------------
⦁ Na mapách máte určitá omezeni jak na dina tak i na struktury (jejich počet).
⦁ Mapa The Island má speciálně upravené spawny hráčů kvůli jejím zastavovaní.
⦁ The Island má zakázané všechny Wyverny kvůli využití daných dinu na mapě i jiná specifická dina jako Magnasaur či Tek Stryder.
⦁ Mapa Fjordur, má omezené Wyverny podle jejich výskytu na počet tak i na druh.
⦁ Na mapě Fjordur prosím nepřivlastňujte si velké jeskyně stavět v nich můžete, pokud se tam nenachází spawn dinu či surovin a nechávejte je průchozí pro ostatní hráče.
⦁ Celkem povolených 8000 struktur na kmen, teda 4x 2000 spojených Struktur!
⦁ --------------------------
⦁ Automatický Rozpad Struktur:
⦁ --------------------------
⦁ Auto čištění serveru po reaktivitě hráčů či tribu servery mají aktivní autodestrukci pro neaktivní hráče. Kdy jim server smaže jejich kmen včetně dinu.
⦁ Doba rozpadu a smazání serverem s aktivním odpočtem od posledního přihlášení do daného Kmene, nebo hráče. Nutné se přihlašovat na každé mapě kde hrajete a mít založený kmen. Mazání od 1 do 30 struktur od 12hod do 24hod. Kontrola struktur probíhá každou 1 - 2hod. Opuštěné Tribe se smaže do 24hod.
⦁ Doba rozpadu a smazaní je pro všechny struktury stejná, a to 15 dní platí i pro Dina. Jakékoliv Dino ponechané osudu (Unclaimed) bude zabito a smazáno do 10 min.!
⦁ Zrychlen rozpad struktur po hráčích, co zbytečně zanechávají na serveru takzvaného bordelu jako jsou ohniště, spikewall, spacáky, tamovačky atd. 2x do měsíce vždy cca jednou za 15dní! Zjištění času struktur, na kterou se díváte je příkaz /cas co se napíše do chatu ve hře (ne do konzole)!
⦁ --------------------------
⦁ ⦁ Maximální úroveň na Serveru:
⦁ --------------------------
⦁ Maximální úroveň hráče je 215. Přeživší začínají na úrovni 1-104 úrovní lze získat normálně, 60 úrovní získáte poražením bossů na konci hry, 10 úrovní získáte nasbíráním všech poznámek průzkumníka (Explorer Notes) na každé příběhové mapě (placené Dlc) a 5 úrovní získáte vylepšením Chibiho na Alfa tvorech do levelu 6. Jakmile dosáhnete tohoto limitu, nebudete již moci zvyšovat úrovně. 10 levelu za nasbíráni Rune Stone na Fjorduru

⦁ Dinové mohou dosáhnout 88 úrovní. Jakmile vaše stvoření dosáhne tohoto limitu, nebude již moci zvyšovat level.

⦁ Maximální level divokých Dinu před ochočením je 150, resp. Tek 180. Po ochočení mohou mít level 224, respektive 269. (99 % Taming)

⦁ Na oficiálních serverech mají tvorové pevně stanovený limit na úrovni 450. Pro Neoficiální servery se to nevztahuje (teda pro naše). Jedinou výjimkou jsou ochočitelná stvoření představená v Dlc Genesis, R-Creatures a X-Creatures, a Dinopithecus z Lost Island, u nichž je pevný limit 500.
⦁ Dinové na příslušných levelech a vyšších samovolně zmizí při restartu serveru (pokud nejsou v kryopodu)! Kryopodovaný Dinové, kteří překročili svůj limit, se nemusí podařit vyhodit z kryopodu. Tohle to se týká hlavně Oficiálních serverů!
⦁ --------------------------
Hráči a Bossové:
⦁ --------------------------
⦁ Ve výchozím nastavení se může hráč dostat až do úrovně 104. Po poražení hlavních Bossu při vyčištění Tek jeskyně poražení Overseera na Islandu, poražení Rockwella v Aberration, poražení Mistra Controllera v Genesis, poražení Rockwella Prime v Genesis 2 a Spálené Země (SE) levelování jednoho Chibi-Petíka získaného z eventu dále si zvýší maximální úroveň hráče na 215, jak je uvedeno níže u úrovně postavy. Za každou úroveň získáte bod dovednosti, který vám jednak zvýší atributy, jednak dostanete určitý počet engramových bodů.
⦁ Ascension (The Island) dává postavě maximálně 15 úrovní navíc (+5 za každou úroveň Gama, Beta, Alfa a Tek Cave).
⦁ Šéf Aberrationu Rockwell odemyká dalších 15 úrovní podobně jako Ascension. +5 za každý stupeň Gamma, Beta a Alfa.
⦁ Poražením mistra Kontrolora ze simulace Genesis se odemkne dalších 15 úrovní. +5 za každou Gamma, Beta a Alfa.
⦁ Poražením Rockwella Prime na Genesis 2 se odemkne dalších 15 úrovní. +5 za každou Gammu, Betu a Alfu.
⦁ Poražení Manticory ze Spálené země odemkne dalších 15 úrovní podobně jako The Island (+5 za každou úroveň Gama, Beta, Alfa).
⦁ Za poražení Fenrira a na levelu 190 můžete používat Thorovo kladivo co je skin na Tek Meč.
⦁ + 10 levelu za nasbírání všech poznámek průzkumníka (Explorer Notes) na všech placených DLC.
⦁ +10 levelu za nasbíráni 200 Rune Stone na Fjorduru
⦁ --------------------------
Discord Server:
--------------------------
https://discordapp.com/invite/zhDXW28
--------------------------

About
Players 5 / 40
Registered by Myspule
Registered since February 4th, 2021 05:18 PM EST
Last update November 30th, 2023 02:45 PM EST

Servers

Rank Server Players Status Tags
848
2 / 10 First Person PvE Survival Evolved The Island Third Person Vanilla Vote Rewards
1792
0 / 10 First Person PvE Survival Evolved Third Person Vanilla Vote Rewards
2496
3 / 20 First Person Modded PvE Survival Ascended Third Person Vanilla